Napomena: U cenu kursa je uključeno prijemno testiranje, planiran fond časova, ORIGINALAN UDŽBENIK i sveska, završno testiranje i izdavanje Finilingo sertifikata o pokazanom uspehu po završetku kursa.