NEMAČKI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

U januaru 2013. godine, Nemačka i Srbija potpisale su sporazum o zaposlenju srpskih medicinskih radnika u Nemačkoj, dok su studije austrijske lekarske komore predvidele da bi Austriji u narednih 20 godina moglo da nedostaje i do 38.000 lekara i tehničara.

 

Za zaposlenje u zemljama nemačkog govornog područja pored neosporne medicinske stručnosti kadra, neophodno je i poznavanje nemačkog jezika na nivou B2.

 

Iz tog razloga Finilingo obrazovni centar pripremio je specijalizivane kurseve nemačkog jezika namenjene doktorima, stomatolozima, medicinskim sestrama i tehničarima, kao i studentima Visoke medicinske škole i Medicinskog fakulteta .

 

Kurs je prilagodjen potrebama medicinskog osoblja  bez obzira da li su pre toga učili nemački ili ne. Iz tog razloga od samog najnižeg nivoa A1 pored opšteg nemačkog, uvodi se  odmah i stručna terminologija neophodna za rad u medicinskim ustanovama. Cilj kursa jeste da polaznici steknu stručno znanje nemačkog jezika neophodno kako za svakodnevni život, tako i za nesmetano funkcionisanje u radu sa pacijantima i kolegama u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama u zemljama nemačkog govornog područja.

 

Tokom kursa polaznici će prolaziti kroz simulacije svakodnevnih aktivnosti u bolnici, od počentnog kontakta sa pacijentima i kolegama, prijema pacijenata i uzimanja anamneze, popunjavanja formulara, vizite, pripreme za operaciju, razgovora sa pacijentovom porodicom itd. Usvajanje stručne terminologije obavlja se korišćenjem kombinacije najboljih stranih i domaćih medicinskih udžbenika, kao i dodatnog audio materijala.

 

Pored specijalizovanog  kursa za zdravstvene radnike, Finilingo obrazovni centar organizuje i pripremanje za  ispite koji se polažu u Goethe institutu i to na svim nivoima od A1 do C2.

 

Rad je u malim grupama do 8 polaznika. U cenu kursa je uključeno prijemno testiranje, planiran fond časova, ORIGINALAN UDŽBENIK i sveska, sav neophodan dodatni stručni materijal, završno testiranje i izdavanje Finilingo sertifikata o pokazanom uspehu po završetku kursa.