JEZIČKE I GRAFOMOTORIČKE RADIONICE ZA DECU

 

Na putu od rođenja do zrelog doba dete prolazi kroz različite faze upoznavanja sveta oko sebe i učenja. Svaka od ovih faza ima različite psihološke karakteristike a samim tim i različite potrebe u razvoju.

 

U prvih šest godina života dete ima poseban način razvoja uma i poseduje sposobnost brzog učenja odnosno upijanja svega u šta je aktivno uključeno. To znači da veliki naglasak mora biti stavljen na rad sa detetom u prvih šest godina života, kako bi dalji razvoj deteta bio olakšan.

 

Savremeno doba i preterana upotreba računara i mobilnih telefona još u ranom uzrastu mogu uskratiti razvoj punog potencijala ruke i šake. S obzirom da fina motorika ima direktan uticaj na dalji razvoj govora, jako je važno raditi na razvoju grafomotorike na vreme.

 

Iz tog razloga, Finilingo obrazovni centar radi sa decom već od 3 godine života na razvoju kako jezičkih veština tako i fine motorike kroz igru, crtanje, spajanje tačkica i veliki broj drugih aktivnosti.

 

Kreativne grafomotoričke radionice za decu na engleskom jeziku će se održavati svake subote  u trajanju od 1h, u više termina, zavisno od uzrasta. Cena radionice iznosi 800 dinara.